Danuta Ciuk

Współwłaścicielka firmy. Odpowiada za bieżące kontakty z klientami i dostawcami, system przyjmowania zamówień oraz politykę zaopatrzeniową firmy.

Janusz Ciuk

Współwłaściciel firmy. Jest odpowiedzialny za planowanie, finanse i politykę rozwoju firmy. Prowadzi negocjacje handlowe z kontrahentami.